Bộ Tên Dâu Rể Đặt Theo Yêu Cầu HĐ.25

160,000 

Bộ tên gồm : [ Giá = 110.000đ ]

  • LỄ VU QUY / TÂN HÔN / THÀNH HÔN / ĐÍNH HÔN
  • TÊN CÔ DÂU – TÊN CHÚ RỂ
  • NGÀY DƯƠNG LỊCH

Trang trí thêm :

  • NGÀY ÂM LỊCH [ Giá = 0đ ]
  • HOA VĂN HĐ.– [ Giá = 50.000đ ]